Loading...
Przejdź do treści poniżej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 24

poradnia psychologiczno - pedagogiczna - 1 piętro


KORZYSTANIE Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PORADNIĘ JEST DOBROWOLNE
I NIEODPŁATNE.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 24  obejmuje pomocą psychologiczno- pedagogiczną wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół w dzielnicy Wilanów oraz dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do żadnych placówek oświatowych, a są mieszkańcami wilanowa.

 • Diagnoza dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej
 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • Zajęcia stymulujące rozwój
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
 • Trening umiejętności społecznych dla dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem
 • Warsztaty doradztwa zawodowego
 • Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

PORADNIA WYDAJE ORZECZENIA I OPINIE.

ul. Al. Rzeczypospolitej 14
02-972 Warszawa

Otwarte
poniedziałek - piątek: 8.00 - 19.00
sobota: 9.00 - 14.00


tel. 22 858 20 29
strona www: www.poradniawilanow.pl
adres e-mail: ppp24@op.pl